“വിജയ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്‌മെൻ്റ്”- തമിഴ്നാട്ടിനു വേണ്ടി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപപ്പെടുത്തി നടൻ വിജയ്,.

1

തമഴ്നാട്ടിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നടൻ വിജയ്‌യും.. വിജയ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്‌മെൻ്റ് എന്ന പേരിൽ താൻ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിക്കും എന്നും അതിൻ്റ ഭാഗമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അഗീകരത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന വിവരമാണ് താരമിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ടത്. താരം കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ…

“വിജയ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്‌മെൻ്റ്” നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികളും സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങളും വർഷങ്ങളായി അതിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അസാധ്യമാണ്. അതിന് രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ആവശ്യമാണ്.

 

നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭരണപരമായ കെടുകാര്യസ്ഥതയും “അഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരവും” ഒരു വശത്ത്, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന “വിഭജന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം” മറുവശത്ത്, നമ്മുടെ ഐക്യത്തിനും പുരോഗതിക്കും തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നിസ്വാർത്ഥവും സുതാര്യവും ജാതിരഹിതവും ദീർഘവീക്ഷണവും അഴിമതിരഹിതവുമായ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാവരും കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം, തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം, കൂടാതെ “എല്ലാ ജീവനും ജനിച്ച” (എല്ലാവരും തുല്യരായി ജനിക്കുന്നു) എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. അത് സാധ്യമാക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എനിക്ക് പേരും പെരുമയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശേഷം എല്ലാം തന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും തമിഴ് സമൂഹത്തെയും എനിക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ ദീർഘകാല ആഗ്രഹവും ആഗ്രഹവുമാണ്. “എനിത്ത് വതക കരുമം” എന്നത് വള്ളുവൻ വോട്ടാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ “തമിഴ്ക വെട്രി കഴകം” എന്ന പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിക്കുകയും, ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് അപേക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 25.01.2024 ന് ചെന്നൈയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന ജനറൽ കമ്മിറ്റി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡൻ്റിനെയും ചീഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയും ബൈലോകളും എല്ലാ ജനറൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും യഥാവിധി അംഗീകരിക്കുകയും  ചെയ്തു.

2026ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുകയും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, തമിഴ്‌നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളുടെ വിജയത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ, പതാക, ചിഹ്നം, കർമ്മ പദ്ധതികൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ച് പൊതുയോഗങ്ങളിലൂടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിക്കും. 

 

പാർട്ടിയുടെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും അവരെ സംഘടനാപരമായി സജ്ജമായ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പാർട്ടിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടക്കാല കാലയളവിൽ സജീവമായി നടപ്പാക്കും. – എന്നാണ് താരം പങ്കു വച്ചത്..

ഇതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ അങ്കലാപ്പിലാണ്. യുവാക്കൾക്ക് പുറമേ തമിഴ്നാട്ടിലെ 62% വോട്ടർമാരാണ് നിലവിൽ വിജയ് എന്ന താരത്തിൻ്റെ  രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിലൂടെ മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത്. എന്ത് തന്നെ ആയാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ആണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.